Agenda algemene ledenvergadering

Datum/tijd:                                                   20 oktober 2023, 19:30 u.

Locatie:                                                          Sunrise Stables in Assen

Bestuur Barock Pinto Studbook:              Rinze van Teijen (voorzitter en penningmeester),   Geertje van  de Veen (secretaris), Maarten Schraa                                                                           (bestuurslid), Fred Dekker (bestuurslid)

 

Agenda:

 

  1. Opening
  2. Notulen algemene ledenvergadering 2022
  3. Ingekomen stukken
  4. Foktechnische commissie
  5. Kascommissie en financieel jaarverslag
  6. Keuringen 2022 / 2023
  7. Bestuursverkiezing
  8. Willem van Nassau Bokaal
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Meer recente berichten