Opnamedag en IBOP: 31-10-2020

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor de opnamedag voor merries en ruinen, tevens is er de mogelijkheid aan te melden voor een IBOP-proef.

Locatie is de Sunrise Stables in Assen, datum is 31 oktober 2020.

Online aanmelden kan via het online aanmeldformulier.

 

Uitgesteld: ALV en keuringen

Het bestuur ziet zich genoodzaakt om in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 3 van de vigerende statuten van onze vereniging te besluiten om de algemene ledenvergadering tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen.
Dit op last van de centrale overheid die heeft bepaald dat in verband met de uitbraak van het coronavirus bijeenkomsten van groepen mensen zijn verboden.
Wanneer de regelgeving het weer toestaat om een algemene ledenvergadering uit te schrijven zullen wij u daar tijdig van in kennis stellen.

De Barock Pinto Studbook keuringen in het Buitenland gaan voorlopig niet door, de betrokken afdelingen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.

Keuring & ibop bij Stal van ’t Vijzeltje op 04 juli 2020 kan helaas hierdoor ook niet doorgaan.

Over onze Barock Pinto centrale veulen- en merriekeuring in de Sunrise Stables op 08-08-2020 volgt z.s.m. nadere informatie.

Vertrouwde u hierdoor naar behoren te hebben geïnformeerd.

Bestuur Barock Pinto Studbook

Nieuw: Topsport-predicaat

Beste (sport)liefhebbers van het Barock Pinto Studbook,

Het Barock Pinto Stamboek hecht veel waarde aan (het fokken van) Barock Pinto sportpaarden. Binnen het stamboek kennen wij het Sportpredicaat. Het Sportpredicaat wordt toegekend aan paarden met goede resultaten in de wedstrijdsport. De minimumeisen voor het behalen van het Sportpredicaat in Nederland zijn:

  1. Dressuur: Z1 + 5 x 60%
  2. Mennen (dressuur): Z + 5 x 60%
  3. Mennen (samengesteld): Klasse 3 + 10 x 60%

Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen worden gesteld ter beoordeling van de Barock Pinto sportcommissie.

Vanuit onze leden in zowel het binnen- als het buitenland kregen wij de vraag of uitzonderlijk presterende sportpaarden ook worden bekroond met een extra predicaat. Het Barock Pinto Studbook heeft de diverse mogelijkheden onderzocht. Om de sport nog meer te stimuleren, paarden met uitmuntende sportresultaten extra te bekronen en te voldoen aan de vraag van onze leden, heeft het Barock Pinto Stamboek besloten om vanaf heden een nieuw predicaat te introduceren, genaamd het Topsport-predicaat. Het bekronen van onze topsport paarden benadrukt de waarde van sport binnen onze fokkerij.

Het Topsportpredicaat wordt toegekend op verzoek aan bij het Barock Pinto Stamboek geregistreerde paarden. Momenteel wordt het Top-Sportpredicaat enkel aan uitzonderlijk presterende dressuurpaarden toegekend. Het Topsport-predicaat voor het mennen wordt wellicht in de toekomst geïntroduceerd. De minimumeisen voor het toekennen van het Topsport-predicaat in Nederland zijn:

  1. Dressuur: Prix St. George+ 5 winstpunten

Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen worden gesteld ter beoordeling van de Barock Pinto sportcommissie.

Zoals hiervoor al vermeld wordt het Topsport-predicaat op verzoek toegekend. Stuur hiervoor een e-mail naar info@barockpintostudbook.com met de behaalde resultaten en een kopie van het stamboekpapier. Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van het Topsport-predicaat, namelijk het aanvragen van een nieuw papier (met Topsport-predicaat vermelding) en administratiekosten. Paarden met het Top-Sportpredicaat worden vermeld op de Barock Pinto Studbook website en de Barock Pinto Studbook Facebookpagina. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de toekenning van het Topsport-predicaat door middel van een publicatie op de Barock Pinto Studbook website en de Barock Pinto Facebookpagina.

Anne Okkema met 8 dekhengsten in het span

Anne Okkema van Stal Okkema heeft een challange (via Facebook) geaccepteerd door meer dan 5 dekhengsten voor de wagen te spannen. Dit is gelukt met maar liefst 8 dekhengsten!

In deze prachtige span lopen maar liefst 5 Barock Pinto’s mee. Zie hieronder de video die Anne plaatste op zijn Facebook pagina:

Barock Pinto’s die meelopen:
Hessel Ster 71
Direkt FB21
Floid XX26
Edsard BP56
Eos FB19

Foto: Johanna Faber

Nakeuring Barock Pinto Studbook

Afgelopen week reisden voorzitter van het Barock Pinto Studbook Dhr. Rinze van Teijen en hoofdinspecteur Gerrit Stelwagen af naar Kollumerzwaag. Hier werd een hengst in het kader van de nakeuring gekeurd op de locatie van hengstenhouderij  familie Bosma. De hengst Darwin is 50% fries en 50% pre. De hengst is 5 jaar en goed ontwikkeld met een stokmaat van 1.65. De hengst is sterk bespierd met een vaderlijke uitstraling. Hij heeft een zuivere takt matige stap die ruim is. In de draf heeft hij veel houding. De galop is ruim voldoende gesprongen maar mag iets meer souplesse tonen. De hengst wordt goed gekeurd in het type FB. Zijn naam luid First Zilverkoning FB22 en staat ter dekking bij de familie Bosma te Kollumerzwaag.

Stap: 8
Draf: 7.5
Galop: 7.5
Ras: 8
Bouw: 7.5
Been: 8
Totaal: 45.5

Video Hengstenkeuring 2020

Een bijzondere keuring was het. Door de geldende coronamaatregelen op 14 maart 2020 kon bij de keuring geen publiek aanwezig zijn en hadden we een ingekort programma. Desondanks was het een hele mooie dag en zijn er nieuwe jonge hengsten gekeurd. Om u toch mee te laten kijken hebben we deze dag dit keer uitgebreid op video vastgelegd met toelichting van juryvoorzitter Gerrit Stelwagen. De goedgekeurde hengsten worden in de video aangegeven met hun nieuwe namen. Wij hopen dat u bij een volgende keuring weer aanwezig kunt zijn!

Een bijzondere hengstenkeuring

Doordat gene wat momenteel erg leeft in de wereld, het corona virus, waren we genoodzaakt om op gepaste wijze hier mee om te gaan. Donderdag 12 maart was het protocol hier al duidelijk voor. Per hengst mocht er een begeleider via de stallen naar binnen. Tevens mochten er nog twee mensen mee en die moesten via de vooringang zich registreren met naam en telefoonnummer. De geregistreerden kregen een oranje bandje om, totaal waren er 81 personen aanwezig bij de intieme keuring van het Barock Pinto Studbook. Daarmee ruim onder de maximale, door de regering opgelegde, grens van 100 personen.

Rond 08:30 konden we van start gaan op de straat met 18 jonge hengsten voor de eerste bezichtiging. Na de eerste bezichtiging, waar alle hengsten groen licht kregen, begonnen we met het vrij bewegen in de kooi. 5 paarden in het type XX (minder dan 37,5% fries bloed) werden in een keurige conditie rustig begeleid in de kooi. Één hengst mocht door naar de veterinair en werd in de derde bezichtiging dan ook goed gekeurd. Het betreft de hengst met zijn nieuwe naam Hero XX28. Een zeer jeugdige hengst die ons opviel door zijn goede bewegingen. Wel zouden we nog iets meer houding in de beweging willen zien. Hij is goed gekeurd met 44 punten in totaal. Vervolgens werden er twee hengsten aangeboden in het type FB (37,5% fries bloed) zonder de bonte kleur. De hengst genaamd Gerard ster 70 is een goed ontwikkelde hengst met een fraaie hals vorm die er goed verticaal op staat, veel lengte in de benen heeft en voldoende correct gesteld. De hengst mocht iets meer souplesse en lossigheid tonen in zijn presentatie. Tevens werden goed gekeurd in type FB, de hengst Direkt FB21. Een zoon van de Friese sport hengst Michiel 442. Direkt is een imponerende verschijning met zeer veel ras opdruk. De hengst komt uit een zeer goede moederlijn die predikant rijk is en waar veel sport uit komt. De hengst heeft reeds zelf ook al een imponerende lijst aan overwinningen in de dressuur sport gehaald.

In de categorie Barock Pinto (BP) waren maar liefst 11 hengsten aangemeld. Een prachtig aantal waar we enorm trots op zijn. De hengsten die geen dekvergunning kregen lieten het zitten in beweging (souplesse en kracht) en rastype. Wel kregen een ster dekvergunning de volgende hengsten: Hessel ster 71, Hidde ster 72 en Haitse ster 73. De hengst Hessel ster 71 heeft een sterke bovenlijn met goed beenwerk met voldoende ruimte in de beweging van die nog iets krachtiger onder geplaatst kon worden. De hengst Hidde ster 72 is een robuuste hengst met veel postuur die in het fundament iets correcter kon zijn, maar ook een goed rastype toont. Dan de hengst Haitse ster 73 met zijn sterke bovenlijn en goede croupe ligging. In het fundament zou de hengst meer kwaliteit moeten tonen. Hij heeft een interessante moederlijn die predikaatrijk is en met twee Grand Prix hengsten. Dat zijn de Friese hengsten Anders 451 en Ielke 382.

Maar er werden ook nog 5 hengsten goed gekeurd in het type BP: Waaronder de hengst Hertog Jan BP55. Een zeer imponerende goed ontwikkelde hengst met een stokmaat van 1.70. Een hengst met een fantastisch front, sterke bovenbouw en hard beenwerk. De hengst is voldoende tactmatig in zijn beweging maar moet daar nog kracht in winnen. Deze hengst werd tevens reserve jeugd kampioen. De hengst Haike BP54 is gezegend met een prachtige, rossige hoofd, voldoende bovenlijn en een goede croupe ligging. Opvallend was zijn technische, goede galop waar hij maar liefst een 8 op scoorde. De hengst Edsard BP56 is iets korter gelijnd maar zeer sterk bespierd. Hij heeft zeer veel takt en ruimte in de stap en dat levert hem dan ook een 8 op. Komt uit een sterke moederlijn vandaan waaruit ook de Friese Grand Prix hengst Ielke 382 uit komt. De hengst Emiel is een goed ontwikkelde hengst van 1.67 met veel ras uitdrukking. De hengst heeft al enkele jaren in Noorwegen gedekt en heeft daar een kleine maar zeker kwalitatief groep nakomelingen achter gelaten. Zijn vader, Alexander BP13, is in middels prix st. George. En zijn moeder is inmiddels al preferent verklaart op haar nakomelingen. Hij is tevens homozygoot wat positief is voor de kleur vererving binnen onze fokkerij. En dan last but not least de hengst Bento BP58. Hij liep 3 weken terug een zeer goede ibop van maar liefst 70 punten bij elkaar. De eigenaar besloot om Bento nogmaals ten keuring aan te bieden ondanks dat de hengst al ster was met een dekvergunning (2017). En dat legde hem geen wind eieren. Bento BP58 werd kampioen van de jonge hengsten. Een complete hengst met iets een klassieke opdruk. Hij meet 1.65 en heeft haast 1.5 meter behang. Het is een zoon van de zeer rastypisch fokkende hengst Peter BP04 die in USA ter dekking staat. Hij kreeg een uitstekende cijferlijst van stap 7.5, draf 7.5, galop 7, rastype 9.5, bouw 8 en beenwerk 7.5. In totaal maakt dat 47 punten. Een prachtige kampioen die op een memorabele manier de boeken ingaat van het corona-jaar.

Foto’s van de keuring zijn te vinden op onze Facebook pagina. 

Met een vriendelijke groet,
voorzitter van de jury
Gerrit Stelwagen

Spreekuur met juryvoorzitter Gerrit Stelwagen

Mocht u vragen hebben over het stamboek, de hengstenkeuring of de fokkerij dan kunt u vrijdagavond tussen 19:30 en 21:00 contact opnemen met de juryvoorzitter Gerrit Stelwagen op telefoonnummer: 06-31000758. Zowel in het Nederlands, Engels, Duits of Fries.

Ondanks dat we bij de toch hele mooie hengstenkeuring geen publiek konden ontvangen wegens het coronavirus, willen we u zo goed mogelijk (op afstand) informeren en toelichten waar er vragen zijn. Daarbij geven we inkijk in de hengstenkeuring door middel van foto, video en verslag. Waar er al enkele mooie foto’s en verslag gedeeld zijn van de keuring, zijn wij achter de schermen hard bezig om meer beeldmateriaal en verslaglegging te delen. Wordt vervolgd!

Indrukwekkende Bento kampioen op intieme hengstenkeuring

[update] nieuws omtrent coronavirus

Update Hengstenkeuring
In verband met de ontwikkelingen rondom coronavirus heeft het bestuur van het Barock Pinto Studbook het volgende besloten:
Alleen jonge, nog niet goedgekeurde hengsten, zullen gekeurd worden. Het evenement is niet meer voor het publiek toegankelijk en per deelnemende hengst mogen maximaal 3 begeleiders/verzorgers aanwezig zijn. Het spijt ons ten zeerste maar wij vertrouwen op een ieders begrip, medewerking en persoonlijke verantwoording.