Nieuw: Topsport-predicaat

Beste (sport)liefhebbers van het Barock Pinto Studbook,

Het Barock Pinto Stamboek hecht veel waarde aan (het fokken van) Barock Pinto sportpaarden. Binnen het stamboek kennen wij het Sportpredicaat. Het Sportpredicaat wordt toegekend aan paarden met goede resultaten in de wedstrijdsport. De minimumeisen voor het behalen van het Sportpredicaat in Nederland zijn:

  1. Dressuur: Z1 + 5 x 60%
  2. Mennen (dressuur): Z + 5 x 60%
  3. Mennen (samengesteld): Klasse 3 + 10 x 60%

Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen worden gesteld ter beoordeling van de Barock Pinto sportcommissie.

Vanuit onze leden in zowel het binnen- als het buitenland kregen wij de vraag of uitzonderlijk presterende sportpaarden ook worden bekroond met een extra predicaat. Het Barock Pinto Studbook heeft de diverse mogelijkheden onderzocht. Om de sport nog meer te stimuleren, paarden met uitmuntende sportresultaten extra te bekronen en te voldoen aan de vraag van onze leden, heeft het Barock Pinto Stamboek besloten om vanaf heden een nieuw predicaat te introduceren, genaamd het Topsport-predicaat. Het bekronen van onze topsport paarden benadrukt de waarde van sport binnen onze fokkerij.

Het Topsportpredicaat wordt toegekend op verzoek aan bij het Barock Pinto Stamboek geregistreerde paarden. Momenteel wordt het Top-Sportpredicaat enkel aan uitzonderlijk presterende dressuurpaarden toegekend. Het Topsport-predicaat voor het mennen wordt wellicht in de toekomst geïntroduceerd. De minimumeisen voor het toekennen van het Topsport-predicaat in Nederland zijn:

  1. Dressuur: Prix St. George+ 5 winstpunten

Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen worden gesteld ter beoordeling van de Barock Pinto sportcommissie.

Zoals hiervoor al vermeld wordt het Topsport-predicaat op verzoek toegekend. Stuur hiervoor een e-mail naar info@barockpintostudbook.com met de behaalde resultaten en een kopie van het stamboekpapier. Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van het Topsport-predicaat, namelijk het aanvragen van een nieuw papier (met Topsport-predicaat vermelding) en administratiekosten. Paarden met het Top-Sportpredicaat worden vermeld op de Barock Pinto Studbook website en de Barock Pinto Studbook Facebookpagina. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de toekenning van het Topsport-predicaat door middel van een publicatie op de Barock Pinto Studbook website en de Barock Pinto Facebookpagina.

Meer recente berichten