Nieuwsarchief 2014

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

BELANGRIJK VOOR HENGSTENHOUDERS!

Indien u hengstenhouder bent en u maakt gebruik van kunstmatige inseminatie, meldt u dan op tijd aan bij de NVWA om boetes te voorkomen! 

Voor aanmelden klik hier: https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Verlening_aanvraag_inleveren_OV_v3 

Onderstaand formulier dient ook per post verstuurd te worden:

Aanmeld formulier PDF

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u Marjan Kroes van de FvBvHH bereiken op 0577-401119 van 08.30 uur tot 12.30 uur.


Resultaten nakomelingen onderzoek 2014 / Results offspring-research 2014

In het jaar 2014 hebben 24 hengsten deelgenomen aan het nakomelingen onderzoek zoals omgeschreven staat in artikel 25 en 26 van het reglement hengstenkeuring.

Deze reglementen zeggen dat hengsten binnen 3 jaar na goedkeuring een positieve IBOP proef moeten hebben afgelegd en ook een minimum van 20 nakomelingen moeten hebben laten keuren met een bovengemiddelde fokwaarde van 40 punten voor een positief definitief oordeel.
Enkele hengst eigenaren hebben verzuimd om aan één of beide van deze vereisten te voldoen waardoor de Foktechnische Commissie (FTC) heeft besloten de deklicentie in te trekken, de hengst op wacht te zetten of uitstel te verlenen.

Het intrekken van de deklicentie wordt gedaan wanneer er zowel geen IBOP proef is afgelegd én geen nakomelingen zijn gekeurd. Bij deze gevallen heeft het stamboek onvoldoende informatie beschikbaar over de fokwaarden van de hengst en is de bijdrage van de hengst onvoldoende. Dit is het geval bij de volgende hengsten; Marko BP 05, Martijn BP 06, Dylon XX 12, Don A’Parte XX 13, Menneke FB 02, Grippen Ster 06, Koo Ster 07, Volmer Ster 10, Pieter Ster 14, Merlin Ster 15, Wait N See Ster 16 en Remy Ster 17. Zij zijn dan ook afgekeurd en zullen het predicaat star behouden. Ook kunnen zij in de toekomst wederom worden aangeboden voor de hengstenkeuring.

Van een klein aantal hengsten is er verzuimd om een IBOP proef af te leggen maar zijn er wel nakomelingen gekeurd met een positief resultaat. De hengsten Hary Ster 12, Jesse van Knedo Ster 18 en Elias Ster 19 zitten in deze situatie en de FTC heeft gemeend dat deze hengsten alsnog een interessante bijdrage kunnen leveren aan de Barock Pinto fokkerij en stelt ze dan ook nog één jaar in de gelegenheid om een positieve IBOP af te leggen waarmee zij hun deklicentie voorlopig kunnen behouden. Wanneer hier niet aan wordt voldaan zal alsnog de deklicentie worden ingetrokken waardoor veulens, geboren in 2016 niet langer in het veulenboek register kunnen worden geregistreerd. De hengsten Bernstein XX 11, Castor Ster 01 en Rieuwerd Jack Ster 09 zijn voorlopig op wacht gezet op advies van de FTC. Dit is als gevolg van een positief afgelegde IBOP proef maar een onvoldoende score bij het huidige aantal gekeurde nakomelingen. Een definitief oordeel kan pas worden gegeven na het keuren van 20 nakomelingen en tot die tijd zullen nakomelingen van deze hengsten (geboren in en na 2016) worden geregistreerd in een van de voorboeken. Wanneer er alsnog 20 nakomelingen worden gekeurd zal de FTC een definitief besluit nemen over het wel of niet handhaven ven de deklicentie. Deze hengsten zijn uitgesloten van deelname aan de hengstenkeuring. Hengsten welke een positieve IBOP hebben afgelegd, een positieve fokwaarde hebbemaar onvoldoende nakomelingen hebben getoont op de keuring, krijgen een jaar uitstel. Dit houdt in dat zij bij het nakomelingen onderzoek van 2015 opnieuw bekeken worden, en er een op dat moment passend advies wordt gegeven. Hengsten die uitstel hebben gekregen zijn Cool Willow Spring BP 02, Peter BP 04, Bart BP 07, King XX 02 en Lotti Ster 11.

De Hengst Bontfire XX 06 heeft het nakomelingen onderzoek 2014 afgesloten met een gemiddelde fokwaarde van 41,1 na het keuren van 42 nakomelingen. Samen met een positieve score van 60,5 punten op de IBOP proef maakt dat hij vanaf 2014 definitief is goedgekeurd voor de dekdienst van het Barock Pinto Studbook.

In the year 2014 a total of 24 stallions have participated in the offspring research as described in article 25 and 26 of the stallion inspection regulations.

These regultations state that studs must have taken a positive IBOP test within 3 years after approval. Also, a minimum of 20 offspring must have been inspected with an average above 40 points for a definitive positive judgment.
Some stud owners have neglected to meet one or both demands, which has led the Breeding Technical Commission (BTC) to revoke their breeding license, put the stud on hold or grant an extension.
The revoking of a breeding license happens when there is no IBOP test conducted and no offspring is inspected. In these cases the studbook has insufficient information about the breeding values of the stud and the contribution of the stud is insufficient. This is the case for the following studs: Marko BP05, Martijn BP 06, Dylon XX 12, Don A’Parte XX13, Menneke FB 02, Grippen Ster 06, Koo Ster 07, Volmer Ster 10, Pieter Ster 14, Merlin Ster 15, Wait N See Ster 16 and Remy Ster 17. They have been rejected and will maintain the predicate star. Also, they can be presented for inspection again in the future.

For a small number of studs, they have neglected to perform an IBOP test, but they have shown a positive result in the inspection of offspring. The studs in this situation are: Hary Ster 12, Jesse van Knedo Ster 18 and Elias Ster 19. The BTC is of the opinion that these stud can still make a valuable contribution to the Barock Pinto breeding program and has given them one more year to produce a positive IBOP to maintain their breeding license. When this is neglected, the breeding license will yet be revoked. Colt born to them in 2016 will then no longer be eligible in the colt-book.

The studs Bernstein XX 11, Castor Ster 01 and Riewerd Jack Ster 09 have been put ‘on hold’ at the advice of the BTC. They have produced a positive IBOP test, but have so far produced an insufficient number of offspring at the inspection. A definitive judgment can only be given after the inspection of 20 offspring, until then new colts (born in 2016 and later) are registered in one of the pre-books. When 20 offspring are inspected the BTC will make their final decision whether or not these studs maintain their breeding license. These studs have been excluded from participating in the Stallion Inspection.

Studs that have produced a positive IBOP test, shown positive breeding value, but have not produced a sufficient number of offspring at the inspection, receive an extension of 1 year. This means that they are examined again at the offspring-research of 2015. At that time a fitting ruling and advice will be given. Studs that have been granted an extension are Cool Willow Spring BP 02, Peter BP 04, Bart BP 07, King XX 02 and Lotti Ster 11. The stud Bontfire XX 06 has concluded the offspring-research 2014 with an average breeding value of 41,1 after inspecting 42 offspring. Together with a positive IBOP score of 60,5 this means that as of 2014 he is officially and definitively approved as a stud for the breeding program of the Barock Pinto Studbook.


Hengstenkeuring 2015
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De alweer zesde Barock Pinto Studbook Hengsten Keuring zal in 2015, een maand later plaats vinden dan u van ons gewend bent, namelijk op 4 april. Dit heeft meerdere voordelen heeft het bestuur gemeend waaronder een kortere interval op het werkelijke de seizoen, beter weer en alle hengsten zijn een maand ouder. Ook zal de dag een uitbreiding kennen door na afloop van de keuring een hengstenshow en veiling te organiseren. De veiling is een terugkerend aspect wat velen zullen herinneren als een onderdeel van de Centrale Keuring. Alle hengsten die deze dag aangeboden worden voor de keuring hebben tevens een vrijbrief op het aanmelden voor de veiling (mits bont gekleurd). Alle andere dieren die worden aangeboden, zullen echter eerst geselecteerd worden door een selectiecommissie, aangesteld door het bestuur. Wij verwachten, en streven naar een aantal van ongeveer 15 dieren voor de veiling. De selectie van de dieren zal met name zijn gericht op kwaliteit, gerelateerd aan het fok doel. Tevens zal de avond een mogelijkheid bevatten voor hengstenhouders om hun hengst te presenteren in vrije vorm als promotie voor het naderende dek seizoen. Hierbij kan gedacht worden een korte presentatie aan de hand, tot aan een uitgebreid show blok. Uiteraard zijn wij ook nog op zoek naar opvulling van het showprogramma en daarom vragen wij ook om u te melden wanneer u meent een bijdrage hierin te kunnen leveren. Uiteraard zullen wij proberen om het spektakel van afgelopen jaar te overtreffen met behulp van de aanwezigheid van de leden en toeschouwers, onder begeleiding van veel Barock Pinto’s en show. 
Edit: De veiling gaat niet door!

flyer dutch version .jpg (4221240 bytes)

Klik op de flyer voor vergroting

flyer english version .jpg (4230653 bytes)

Click on the small flyer to enlarge.

Stallion Show 2015

The preperations for the sixth Stallion Show of the  Barock Pinto Studbook have been started already. At the fourth of april 2015, one month later than normally, we will present the Stallion Show for Barockpinto horses at the Sunrise Stalbles in Assen, The Netherlands. Are returned phenomenon at this event will be the Barock Pinto Studbook auction. many of you will remember this from the earlier Central Inspections. We aim, and expect to have around 15 horses up for auctioning, after selection by our selection commission, which is compiled by the daily board. Only stallions who will be inspected that day, and have the pinto colour, do have license for being subscribed for the auction, without further selection. Next tot the auction, we also set up a show evening, with presentations of approved and star stallions, so the owners have the possibility to promote their stallion for the coming breeding season. when you would like, and you think you can be a part of the show program. please let us know. Naturally we will try to make this day unforgettable, under guidance of lots Barockpinto Horses and show. 

Edit: The auction is cancelled!


PVV biedt excuses aan

In de Paardenkrant van woensdag 6 augustus is een artikel geplaatst over de houding van het productschap (nu EL&I) tegenover stamboeken die een Europese erkenning proberen te verkrijgen. Frappant genoeg biedt Jan Klaver van het productschap zijn excuses aan over de manier waarop de aanvraag van het Barockpinto Studbook ’tussen wal(PVV) en schip( RVO)’ is gekomen. Voor het volledige artikel klik >>HIER<<
Het bestuur zal zich beraden en een passende reactie geven op Ir J. Klaver zijn excuses. 


Inspection Denmark / Keuring Denemarken   Op 23 augustus jongstleden zijn onze juryleden Gerrit Stelwagen en Geertje van de Veen afgereisd naar het in het Noorden van Denemarken gelegen Baekmarsbro. Er stonden 14 paarden klaar voor de keuring. De kwaliteit was gemiddeld met een paar uitschieters en een kersverse dekhengst zo bleek aan het einde van de dag. De drie jaar en oudere merries beten het spits af voor opname in het stamboek. De degelijk gebouwde merrie met veel maat en statuur, Feline (v. Oele) stond bovenaan. Ze liep met veel balans en ruimte en samen met twee andere merries ontving zij het ster predikaat. Bij de veulens was het Elisia Barock West die de groep aanvoerde. Dit zeer chique merrie veulen bewoog heel gemakkelijk en was sterk ontwikkeld. De vader van dit veulen, Constantijn BP 18 (v.Willem van Nassau x Wobke 403) werd deze dag goedgekeurd met 45 punten. Een zeer moderne platenbonte hengst met een prachtige voorhand. Hij bewoog met veel souplesse en tact en het is een echte eyecatcher met zijn mooie verschijning. Op het einde van deze zeer goed georganiseerde en gezellige keuring kwam de jeugd nog in de baan waarbij een prachtig opvallend enter, Carano (v. Constantijn BP 18) de rubriek won en tevens dagkampioen werd. Het was een mooie dag en met het enthousiasme van de Denen kunnen we in de toekomst rekenen op nog een heleboel mooie Barock Pinto paarden! Op de foto staat Contantijn BP 18.

Above you find the Inspection report of the Danish inspection in Dutch. Geertje van der Veen and Gerrit Stelwagen have traveled to Denmark at the 23rd of August. 14 hoses have been inspected.Feline (v. Oele) was positioned at the first place of all 3+ year old mares. Elisia Barock West became the campionship of the foals. This filly is after Constantijn BP 18 (before Chubert (Willem van Nassau x Wobke)), a stallion who has been approved for the studbook register with 45 points. the champion of the day was the one year old Carano (v. Constantijn BP 18) with 45 points. The enthousiasm of the Danish people is a promise for the future. At the picture you’ll see Constantijn BP 18.


Centrale Keuring Barockpinto Studbook 2014


Links; Dagkampioen Graffiti (v. Andretti) Rechts: Hengstveulen en reserve kampioen Epke H. (v. Albert vb h.)


Links; Kampioen Jeugd Bonita C. (v. Lotti Ster 11) Rechts; Merrieveulen kampioen Eliska van Span (v. Ceasar ter Linden BP 05 XX)

Afgelopen zaterdag vond bij de Sunrise Stables Barock in Assen de Centrale keuring van het Barock Pinto stamboek plaats. Onder prachtige weersomstandigheden werden op een na alle aangeboden paarden opgenomen in het stamboek. Juryleden waren mevrouw M. de Jong-Betten en mevrouw G.R. van de Veen.
Als eerste werd er gestart met het keuren van de hengstveulens. Negen veulens in totaal. Er werden hier drie derde en drie tweede premies uitgedeeld. Een eerste premie ging naar de zeer makkelijk bewegende Eyecatcher (Bart BP07 x Jasper 366). Vooral in draf en galop liet hij zich goed zien. Deze door de familie Vrieswijk uit Damwoude gefokte luxe hengst kon ik beweging zijn jaargenoot Epke H. (Albert vb h x Feitse) voor blijven maar moest in bouw en rastype toch inleveren. Epke H., gefokt door de heer Hilverda uit Akmarijp imponeerde direct bij binnenkomst door zijn prachtige verschijning en zelfhouding. Dit brutale hengstveulen kreeg op rastype maar liefst een negen en wist mede daardoor het kampioenschap bij de hengstveulens binnen te slepen.
Na de hengstveulens was het tijd voor de merrieveulens, hier waren tien inschrijvingen waarvan er uiteindelijk twee derde en zeven tweede premies uit rolden. Er was een eerste premie en die ging naar Eliska van Span (Ceaser ter Linden x Monte 378) van familie Span uit Westergeest. Dit rassige compacte merrie veulen mocht misschien wat meer maat hebben maar draafde met veel bravour en ruimte door de baan waardoor zij kampioen werd bij de merrieveulens.
Bij de jeugd werden twee enters en twee twenters aangeboden. Vier goed ontwikkelde jonge paarden. Er was een derde en een tweede premie en de eerste premie was er voor Merel van de Smidstede van eigenaren De Ruiter/Blaauw uit Oosterzee. Ook ging er een eerste premie naar Bonita C. van familie Conen uit Emmen. Deze merrie stapte met veel tact en liet een correcte draf zien.
Als laatste verschenen de drie jaar en oudere merries . Deze groep moest zich eerst op de straat laten zien waar ze gemeten werden en het lineair scoren plaats vond. Ook werden er haren getrokken voor het DNA bestand. Daarna lieten de paarden zich los in de kooi en aan de hand zien. De kwaliteit was wisselend maar een van de paarden stak met kop (hoofd) en schouders boven de rest uit. Naast drie derde premies en twee tweede premies was zij de enige met een eerste premie in deze groep. De in eigendom van Ruiter en Blaauw zijnde merrie Graffiti (Andretti x Samber) uit Oosterzee bewoog met heel veel ruimte, souplesse en lichaamsgebruik. Met name in de galop liet ze een hele goede techniek zien. In de draf bewoog ze mooi bergop en was ze goed in balans. De stap was actief en zeer tactmatig. Een hele complete en royale merrie met hard beenwerk en veel luxe. Op het einde van de dag werd deze merrie dan ook uitgeroepen tot kampioen. Als reserve kampioen mocht het hengstveulen Epke H. zich opstellen.

Al met al een mooie keuringsdag waarbij het enthousiasme van de fokkers en eigenaren erg opviel.


Links; Eliska van Span(V. Ceasar ter Linden BP 05 XX)   , Rechts; Bonita C.(V. Lotti Ster 11)

Voor de volledige uitslag klik >>HIER<<
For keuring results of the CK 2014 click >>HERE<<


Catalogus CK 2014 is online
De catalogus voor de Centrale keuring kunt u >>HIER<< downloaden.
You can download the catalogue for the Central Inspection 2014 >>HERE<<.

Dit jaar zijn er 32 dieran aangemeld voor de keuring waarvan 21 veulens, 5 enters/twenters en 6 drie jaar of oudere merries.

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen komende zaterdag (2 augustus) in Assen om mee te genieten van de paarden, sfeer en meer.

This year 32 horses are subscribed for the inspection. these 32 horses contain 21 foals, 5 youngh horses and 6 horses who are three years or older.

We hope to see you soon at the inspection of 2nd of August.


Barockpinto gaat samenwerking aan met AES
Het dagelijks bestuur heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak welke gedaan is door de beslissingscommissie van het ministerie van EL&I.
Vanuit het belang van de leden en de huidige positie van de vereniging heeft het Dagelijks bestuur gemeend, na overleg met advocaat mevr. Mr. M.J.A Weda van Weda&Wensing advocaten uit Coevorden, dat het onverstandig is om de aanvraag tot het verkrijgen van een Europese Erkenning verder voort te zetten. Er is de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan de mogelijkheid tot het behalen hiervan, en de tijd en energie kan op advies van de advocaat beter worden gebruikt voor het uitbreiden en versterken van de huidige activiteiten.
Enige andere vervolg stap is het kiezen van de rechtsgang welke kostbaar en lang zou zijn.

Reden van afwijzing
Op 23 mei j.l. hebben wij schriftelijk bericht ontvangen van het Productschap Vee&Vlees (PVE) naar aanleiding van de door ons beschikbaar gestelde stukken als aanvulling op het gemaakte bezwaar van 29 november 2013. De Heer J.J. Atsma, wie voorzitter is van het PVE, heeft het door ons ingediende bezwaar ongegrond verklaard met als hoofdzakelijke reden dat het fokdoel en de wijze van registreren, mogelijkheden biedt tot het doorkruizen van de zoötechnische programma’s van andere erkende stamboekorganisaties. Zo is een eis vanuit het PVE bijvoorbeeld dat er moet worden voorkomen dat dieren met (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk als een Fries paard, een andere rasvermelding dan Fries paard krijgen.
Het PVE stelt dat bij het Barockpinto Studbook(BPS) onvoldoende wordt gewaarborgd om dit te voorkomen.

Toekomst
Zoals de advocaat heeft geadviseerd, heeft het bestuur na het besluit te stoppen met de aanvraag, een samenwerking opgestart met het Angelo European Studbook (AES).
Dit Engelse stamboek staat aangeschreven op de wereldranglijst als nummer vier, gelet op de WBSFH lijst. Concreet heeft het BPS de samenwerking met het AES opgezocht waarna is afgesproken dat de uitgave van paspoorten verzorgd zal worden door het AES. Het grote voordeel hiervan is dat er gewerkt zal worden met paspoorten die wereldwijd aanzien genieten en ook de mogelijkheid bieden tot het publiceren van de afstammingsgegevens. De AES paspoorten zullen in de Engelse taal worden vervaardigd, wat het bestuur als een positieve bijkomstigheid ervaart, aangezien het BPS snel verspreid over de gehele wereld. Een bijkomstigheid is echter wel, ondanks de in Nederland geldende vrijstelling voor schetsen, dat wij dit zullen herinvoeren. Meer informatie hierover zult u vinden in deze nieuwsbrief bij ‘Registratie-procedure’.

Het gebruik van een AES paspoort zal vooralsnog niet verplicht gesteld worden, enkel kan het worden gezien als een extra mogelijkheid.

Barockpinto cooperates with AES
The daily board has decided not to appeal against the recent ruling, which has been given by the commission of decisions of the ministry of EL&I (Economics, agriculture and innovation). 

For the interest of the members and the current position of the association, the daily board, after careful consultation with attorney at law Mrs. M.J.A. Weda of Weda&Wensing advocaten based in Coevorden, is of the opinion that pursuing the application for European recognition would be unwise. For multiple years, there has been great effort with regards to acquiring the necessary funding. However, the daily board feels that the time and energy of the attorney can be used more effectively, when it is used for the expansion and strengthening of the current activities of the association. The only other possible continuation would be a long and costly path of justice.

Reason for denial
On May 23rd we have received the written response of the Productschap Vee&Vlees (Marketing Board Livestock&Meat), PVE, following the documents made available by us, to complement the objection made on November 29th in the year 2013. Mr. J.J. Atsma, president of the PVE, has declared our objection unfounded. The main reason for this, was that the breeding goal and manner of registration, offer the possibility of contaminating the zootechnical programs of other acknowledged studbook organizations. As an example, one of the demands made by the PVE, is that it has to be prevented that animals with a similar appearance to the Frisian horse, receive a different mention of race, than the Frisian horse. The PVE has concluded that the Barockpinto Studbook (BPS) cannot guarantee the prevention of this matter sufficiently.

The future
Following the advice given by the attorney, to not pursue the application any further, the board has initiated a cooperation with the Angelo European Studbook (AES). This British studbook is highly regarded as the world number four, when using the ranking system as compiled by the WBSFH (World Breeding Federation for Sport Horses). This cooperation will entail that the AES shall oversee the expenditure of passports. Therefore the passports will be recognized with great respect worldwide and this also offers the possibility of registration and publication of pedigree data. The AES passports will be issued in the English language. The board sees this as a positive addition, since the BPS is spreading itself across the world. Despite the fact that adding a sketch of the horses’ markings in the passport, is a voluntary decision in the Netherlands, we will institute this as compulsory. Additional information regarding this issue, can be found in this newsletter, under ‘procedure of registration’.

The use of an AES passport will not be considered mandatory for now. It will be regarded as an additional possibility.


Aanmelden Centrale keuring 2014 (Inmiddels gesloten)
Het aanmeldformulier voor de aankomende Centrale Keuring in assen op zaterdag 2 augustus is vanaf heden te downloaden. u kunt het aanmeldformulier vinden onder het knopje documenten vind u de het aanmeld formulier voor uw veulen, enter, twenter en/of 3 jaar of oudere merrie. Ook kunt u het formulier onder aan deze pagina downloaden. 


Tweede vrijwilligersavond een feit
23 mei jongstleden was er een tweede vrijwilligersavond welke deze keer plaats vond in Emmeloord. Deze bijeenkomst was in aanloop naar de Centrale Keuring in augustus maar ook ter evaluatie van de redactionele commissie en de bijbehorende nieuwsbrief.


Vacature lid sportcommissie
Onze vereniging blijft groeien en steeds meer leden maken gebruik van Barock Pinto Paarden in de sport, binnen de vereniging willen wij het aantal evenementen voor onze leden uitbreiden waarbij men kan denken aan bestgaand rijpaard of bestgaand tuigpaard rubrieken. Ook wordt het aantal momenten waarop paarden aangeboden kunnen worden voor het afleggen van een IBOP uitgebreid. Door deze uitbreiding van activiteiten is er ruimte ontstaan voor een extra lid voor onze sportcommissie.

Voor onze sportcommissie zijn wij op zoek naar een enthousiast lid dat een bijdrage wil leveren aan de invulling van de sportcommissie. Binnen de sportcommissie is er behoefte aan een persoon met kennis en ervaring op basissportniveau dressuur, mennen of een combinatie van beide. Om in aanmerking te komen voor deze vacature vragen wij u een motivatiebrief te sturen naar: info@barockpintostudbook.com voor 11 april a.s.

De vacature zal worden ingevuld na een briefselectie en een gesprek met bestuursleden en een lid van de sportcommissie.


Resultaten Hengstenkeuring 2014

Onderstaand alle hengsten die op 1 maar j.l. ster zijn verklaard of zijn ingeschreven in het stamboekregister.

(Op de foto: reserve kampioen en nu goedgekeurde hengst Friso BP 17)

Below are the stallions who became star or approved for the studbook register at the first of march 2014 at the stallionshow.

 (On the picture, reserve champion and now approved stallion Friso BP 17)


Catalogusnummer 2, Dante, eig. E. Neijenhuis, behaalde 42,5 punten en is hiermee ster verklaard met een dekvergunning.
Dante zal voortaan ”Dante Ster 32” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 5, Grandhill M., eig. G.J. Meijer, behaalde 40,5 punten en is hiermee ster verklaard.

Catalogusnummer 6, Pablo Picasso, eig. E. Liano, behaalde 42 punten en is hiermee ster verklaard met een dekvergunning.
Pablo Picasso zal voortaan ”Pablo Picasso Ster 33” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 7, Maxim van Maurus CH, eig. D. van Rixtel, behaalde 43 punten en is hiermee ster verklaard met een dekvergunning.
Maxim van Maurus zal voortaan ”Maxim van Maurus Ster 34” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 8, Hugo, eig. W. vd Bij, behaalde 43 punten en is hiermee ster verklaard met een dekvergunning.
Hugo zal voortaan ”Hugo Ster 35” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 10, Alejandro, eig. D. Korting, behaalde 41 punten en is hiermee ster verklaard.

Catalogusnummer 13, Axo von Lyseng, eig. A. Feurherrn, behaalde 44 punten en is hiermee goedgekeurd voor het stamboekregister (Met dekvergunning).
Axo von Lyseng zal voortaan ”Albert BP 15” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 14, Apollo van Nassau, eig. R. van Teijen, behaalde 42,5 punten en is hiermee ster verklaard met een dekvergunning.
Apollo van Nassau zal voortaan ”Apollo van Nassau Ster 36” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 15, Topspeeds Phinto, eig. A. Okkema, behaalde 44 punten en is hiermee goedgekeurd voor het stamboekregister (Met dekvergunning).
Topspeeds Phinto zal voortaan ”Ricardo BP 16” genaamd zijn binnen ons stamboek.

Catalogusnummer 16, Marco von Emden, eig. H. Grimjes, behaalde 44 punten en is hiermee goedgekeurd voor het stamboekregister (Met dekvergunning).
Marco von Emden zal voortaan ”Friso BP 17” genaamd zijn binnen ons stamboek.

De officiële en uitgebreide resultaten zullen later gepubliceerd worden op onze website.

English

Catalognumber 2, Dante, owned by E. Neijenhuis, achieved 42,5 points and received the star predicate with a breeding licence.
Dante will be named ”Dante Ster 32” from now on.

Catalognumber 5, Grandhill M., owned by G.J. Meijer, achieved 40,5 points and received the star predicate.

Catalognumber 6, Pablo Picasso, owned by E. Liano, achieved 42 points and received the star predicate with a breeding licence.
Pablo Picasso will be named ”Pablo Picasso Ster 33” from now on.

Catalognumber, Maxim van Maurus CH, owned by D. van Rixtel, achieved 43 points and received the star predicate with a breeding licence.
Maxim van Maurus will be named ”Maxim van Maurus Ster 34” from now on.

Catalognumber 8, Hugo, owned by W. vd Bij, achieved 43 points and received the star predicate with a breeding licence.
Hugo will be named ”Hugo Ster 35” from now on.

Catalognumber 10, Alejandro, owned by D. Korting, achieved 41 points and received the star predicate.

Catalognumber 13, Axo von Lyseng, owned by A. Feurherrn, achieved 44 points and entered the studbook register (With breedinglicence).
Axo von Lyseng will be named ”Albert BP 15” from now on.

Catalognumber 14, Apollo van Nassau, owned by R. van Teijen, achieved 42,5 points and received the star predicate with a breeding licence.
Apollo van Nassau will be named ”Apollo van Nassau Ster 36” from now on.

Catalognumber 15, Topspeeds Phinto, owned by A. Okkema, achieved 44 points and entered the studbook register (With breedinglicence).
Topspeeds Phinto will be named ”Ricardo BP 16” from now on.

Catalognumber 16, Marco von Emden, owned by H. Grimjes, achieved 44 points and entered the studbook register (With breedinglicence).
Marco von Emden will be named ”Friso BP 17” from now on.

Official and extended results will be published later on our website.


Nieuwsbrief

27 februari zullen alle leden van Vereniging Barockpinto Studbook, de allereerste uitgave van de nieuwsbrief per post ontvangen.Deze nieuwsbrief zal als vervanging dienen voor ”Het Showpaard”.

Wij zij zeer trots op het resultaat, voortgekomen uit de vrijwilligersavond van 7 januari j.l.

Omdat dit de eerste uitgave is maken we deze openbaar voor iedereen. Volgende uitgaven zullen enkel beschikbaar komen voor de leden.

Hreeft u input voor de nieuwsbrief of wilt u ook een steentje bijdragen, stuur dan een mail naar: Redactie@barockpintostudbook.com

Voor de gehele nieuwsbrief, klik op het miniatuur of klik hier


Krant

26 februari zal er een kort artikel verschijnen in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden over het Barockpinto Studbook en de aankomende hengstenkeuring.


Ministerie van Landbouw en Economische zaken

Op 25 februari is het voltallige bestuur afgereisd naar Zoetermeer voor een overleg met het Ministerie van Landbouw en Economische zaken. Het overleg is verlopen in een ontspannen sfeer, waarbij ruimte werd geboden voor verheldering van onze aanvraag. De concept jaarcijfers 2013 en de begroting 2014 zijn gepresenteerd, alsmede onze nieuwsbrief (die u binnenkort kunt verwachten) en de keuringscatalogus voor de aankomende hengstenkeuring. Daarnaast is er gesproken over de invulling van het kruisingsprogramma. Dit programma zal uiterlijk 25 maart aan het Ministerie worden gepresenteerd, waarna de adviescommissie m.b.t. de nieuw aangeleverde stukken een uitspraak zal gaan doen, over onze lopende aanvraag.


Catalogus HK 2014

Klik >>HIER<< voor de catalogus van de hengstenkeuring 2014.

Click >>HERE<< for the catalog of the 2014th stallionshow.


Hengstenkeuring 2014

Dit jaar zijn 16 hengsten aangemeld voor de keuring.

De hengsten Elton BP10, Bontfire XX06 en Rieuwerd Jack Ster09 hebben zich aangemeld voor een IBOP proef.

Er is een strodorp aanwezig waarin de volgende bedrijven zich vertegenwoordigen:

– Frontriem Design

– Plastronsenzo.nl

– Horsea

– Matazoa Diervoeders

– Wander Opel Assen


Europese erkenning

Het voltallige bestuur zal 25 februari aanwezig zijn bij een hoorzitting met betrekking tot de lopende aanvraag van de Europeese erkenning.

Informatie hierover volgt.


Kampioen HK 2013 Elton BP 11 verkocht naar Roemenië

Eigenaar en tevens fokker H. de Ruiter uit Bantega, heeft de dekhengst Elton BP 11 verkocht. Dit betekent echter niet dat hij komende hengstenkeuring niet aanwezig zal zijn. Elton zal op de hengstenkeuring in Assen een IBOP proef afleggen en zijn kampioenstitel verdedigen.


Vrijwilliger bijeenkomst 7 januari

In aanloop naar de hengstenkeuring van 1 maart heeft er op 7 januari een vrijwilligersavond plaats gevonden in Hajé Joure. Deze avond stond in het teken van kennismaken met elkaar en verdelen van de werkzaamheden voor de hengstenkeuring. Ook de vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn tijdens deze bijeenkomst hebben in overleg hun keuze kunnen maken uit de openstaande taken . Daarnaast hebben we gesproken over doorlopende werkzaamheden waarbij de inzet van onze leden als vrijwilliger voor de vereniging van essentieel belang is, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan leden voor een redactionele commissie of voor een evenementencommissie.Voor deze taken zijn wij nog op zoek naar een aantal leden die samen met het bestuur de schouders willen zetten onder deze werkzaamheden. Mocht er een taak tussen staan die u aanspreken, dan kunt u zich via e-mail aanmelden als vrijwilliger en aangeven naar welk onderdeel uw voorkeur uitgaat.

We hebben de avond afgesloten door samen te praten over de vrijwilligerstaken binnen de vereniging en hoe we hier in de toekomst invulling aan kunnen geven, vanuit verschillende inzichten zijn er goede ideeën ontstaan en aanvullingen gemaakt op bestaande taken, Vrijwilligers, dank jullie wel voor de aanwezigheid en het delen van jullie kennis, ervaring en ideeën. Het bestuur heeft de bijeenkomst als zeer positief en vruchtbaar ervaren en in de loop van dit jaar zullen we jullie opnieuw uitnodigen voor een soortgelijke avond zodat we met z’n allen kunnen bouwen aan de ontwikkeling van onze mooie vereniging.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Meer recente berichten