Algemene ledenvergadering 2024

Op 27 juni 2024 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Wij heten u van harte welkom om 19:30u in de Sunrise Stables te Assen!

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen algemene ledenvergadering 2023
  3. Ingekomen stukken
  4. Kascommissie en financieel jaarverslag
  5. Foktechnische commissie
  6. Groenned
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Meer recente berichten