Barock Pinto Summercup 2021!

Beste Barock Pinto liefhebbers,

Deze zomer organiseert de ‘interim-sportcommissie’ van het Barock Pinto Studbook de eerste ‘BPS Summer Cup’ opengesteld voor alle typen Barock Pinto paarden zoals deze in ons stamboek staan beschreven.
Uw paard hoeft dus niet per se in ons stamboek ingeschreven te staan! De bedoeling is dat u in de periode 4 juli t/m 27 augustus ten minste drie officiële KNHS dressuurproeven rijdt in de klasse B t/m ZZ-licht. Hiervan stuurt u  vóór 28 augustus de beste 3 coupons naar ons toe via e-mail. Het gemiddelde van deze proeven wordt meegenomen naar de finale welke door een ieder gereden zal worden.

De finale gaat als volgt: een combinatie rijdt een online proef thuis op een daarvoor geschikte locatie, of op een wedstrijd een officiële KNHS dressuurproef die in september gereden moet worden in zijn of haar klasse welke vastgelegd dient te worden op video zoals > hier beschreven. Deze proef moet worden ingestuurd tussen 28 augustus en 4 september naar info@barockpintostudbook.com 

Na de beoordeling van onze jury zal de uitslag van de finale samen met het gemiddelde van de drie ingestuurde coupons het eindresultaat vormen welke op 10 september bekend zal worden gemaakt. De prijswinnaars worden telefonisch op de hoogte gesteld. De eerste prijswinnaar mag vervolgens als eerste kiezen uit de hieronder genoemde prijzen, vervolgens kiest de nummer twee geplaatste een prijs en voor de derde geplaatste is dan automatisch de overgebleven prijs.

Prijzen:

Een online clinic door Lammert Haanstra
Een fotoreportage door Annie Damhof
Een kür op muziek door Marvin’s music

> Voor inschrijving kunt u zich online aanmelden. 

Barock Pinto leden betalen € 10,00 inschrijfgeld en niet-leden € 15,00. Na betaling is uw inschrijving bevestigd.

De eerste 25 inschrijvingen ontvangen een surprise pakket!

Behalve dat uw deelname erg leuk is willen we ook Stichting Paard in nood Spanje door deze wedstrijd een steuntje in de rug bieden. Van ieders inschrijfgeld gaat € 1,00 naar deze stichting en de sportcommissie vult deze met € 1,00 aan per deelname. Voor meer informatie over deze mooie stichting kijkt u op paard in nood Spanje.

We hopen op enthousiaste deelnames en wensen een ieder veel succes!!

Meer recente berichten