Brief KFPS merkertest

Op  13 mei jl. heeft het bestuur van het Barock Pinto Studbook een schrijven  mogen ontvangen van het KFPS, met daarin een reactie op het verzoek gebruik te mogen maken van de DNA test om dwerggroei, dan wel waterhoofden op te sporen. Helaas is het gebruik van de testen  om technische redenen op dit moment niet mogelijk. Het bestuur heeft  contact gelegd met het Van Haeringen Laboratorium, de terugkoppeling van het KFPS werd door het Van Haeringen Laboratorium bevestigd.

Echter Van Haeringen Laboratorium gaf ook aan dat er door diverse Universiteiten gewerkt wordt aan een doorontwikkelde test. Een test welke, mits er een mutatie gevonden wordt, toegepast kan worden in andere rassen, dan wel kruisingen. Waardoor in de toekomst wellicht de mogelijkheid zal ontstaan dat het technisch mogelijk is betreffende DNA test in te kunnen zetten voor de fokkerij van het Barock Pinto paard. Mocht deze situatie zich voordoen  dan zullen wij het KFPS opnieuw benaderen met een verzoek tot gebruik van de DNA testen.

Het bestuur van het Barock Pinto Studbook  is zeer tevreden over de wijze waarop het KFPS het verzoek heeft behandeld.

Reactie KFPS

Barock Pinto Studbook received a response from the KFPS about the request BPS did. We asked  them if there were any possibilities we could use their DNA test for the recognizion of dwarffoals and waterhead. They denied because the test is only available for Friesians, as also Van Haeringen Laboratory confirmed. At the moment the test still is under construction for other races and breeds. When there is a suitable test available, we will do a new request to the KFPS.

Meer recente berichten