Nieuwsarchief 2015

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
16-08-2015

Keuring Noorwegen 2015 / Inspection Norway 2015

Florentina FS (Albert BP 15 x Tietse 428 x Belisar)
Champion of the 2015th Norway inspection with 46 points

29-05-2015

CK 2015 afgelast / Central inspection 2015 cancelled

Met een slag om de arm heeft het bestuur de weersverwachting van komend weekend afgewacht. Inmiddels is de knoop doorgehakt en is besloten in het kader van dierwelzijn de keuring geen doorgang te laten vinden. De weersverwachting van het KNMI voorspelt temperaturen tussen de 32 °C en 35 °C. Het betuur is nog in beraad voor een eventuele  nieuwe datum. Veulens kunnen in ieder geval terecht bij de Veulenkeuring in Oostermeer op 21 augustus.

Alle deelnemers zijn persoonlijk geïnformeerd.

Wij hopen te kunnen rekenen op uw begrip en bieden ons excuses aan voor eventuele ongemakken.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het stamboek.
Because of the weather expectations during the Central inspection (4th of July), the board has decided to cancel
this event. We are working on any replacement date later this year. Foals can participate at the foalinspection at Oostermeer (21st of August).

15-16-2015

Brief KFPS merkertest

Op  13 mei jl. heeft het bestuur van het Barock Pinto Studbook een schrijven  mogen ontvangen van het KFPS, met daarin een reactie op het verzoek gebruik te mogen maken van de DNA test om dwerggroei, dan wel waterhoofden op te sporen. Helaas is het gebruik van de testen  om technische redenen op dit moment niet mogelijk. Het bestuur heeft  contact gelegd met het Van Haeringen Laboratorium, de terugkoppeling van het KFPS werd door het Van Haeringen Laboratorium bevestigd.

Echter Van Haeringen Laboratorium gaf ook aan dat er door diverse Universiteiten gewerkt wordt aan een doorontwikkelde test. Een test welke, mits er een mutatie gevonden wordt, toegepast kan worden in andere rassen, dan wel kruisingen. Waardoor in de toekomst wellicht de mogelijkheid zal ontstaan dat het technisch mogelijk is betreffende DNA test in te kunnen zetten voor de fokkerij van het Barock Pinto paard. Mocht deze situatie zich voordoen  dan zullen wij het KFPS opnieuw benaderen met een verzoek tot gebruik van de DNA testen.

Het bestuur van het Barock Pinto Studbook  is zeer tevreden over de wijze waarop het KFPS het verzoek heeft behandeld.

Reactie KFPS

Barock Pinto Studbook received a response from the KFPS about the request BPS did. We asked  them if there were any possibilities we could use their DNA test for the recognizion of dwarffoals and waterhead. They denied because the test is only available for Friesians, as also Van Haeringen Laboratory confirmed. At the moment the test still is under construction for other races and breeds. When there is a suitable test available, we will do a new request to the KFPS.

16-05-2015

Sperma-onderzoeken

Inmiddels is de termijn verlopen waarbinnen de in april goedgekeurde hengsten een positief sperma onderzoek  moeten hebben gedaan.
Bij de hengsten Abe Best BP 20, Bonte Blaze Ster 39 en Betterkinnet Ster 42 is dit verzuimd en hun deklicentie zal daarom wederom worden ingetrokken. de hengst Bouke Ster 40 heeft een onvoldoende sperma rapport en daarom wordt ook zijn deklicentie ingetrokken.

Abe Best BP 20, Bonte Blaze Ster 39 en Betterkinnet Ster 42 haven’t done their sperm quality check, so their breedinglicense will be revoked. Bouke Ster 40 has an unsufficient quality for the required amounts. His breeding license will be revoked as well.

09-05-2015

Keuring Frankrijk /Inspection France

8 mei heeft de eerste keuring van BPS plaats gevonden in Frankrijk. Deze keuring was klein om omvang maar groots in resultaat waar het twee nieuwe stamboekhengsten, en twee stermerries opleverde.
The first inspection in France bang us two new studbook stallions and two star mares.

05-04-2015

Scores Stallion Show online

Click here for the scores of the 2015 Stallion Show

Klik hier voor de resultaten van de HK 2015.

04-04-2015
Maurits BP 10 again champion! / Maurits BP 10 wederom kampioen!

Stallion show  results in 7 new studbook stallions and 5 star stallions with a breeding permission

2015th stallion show had been a great succes where 7 new studbook stallions, and 5 star stallions with a breedinglicence can be added to the Stallion list. For results, click the flyer.

Hengstenkeuring levert 7 goedkeurde en 5 ster hengsten op

De hengstenkeuring van 2015 was een groot succes waarbij 7 stamboek hengsten en 5 ster hengsten met een dekvergunning aan het hengsten bestand kunnen worden toegevoegd. Klik voor de resultaten op de flyer.

23-03-2015

Programm and  participants Stallion Show

Click here for the programm and list of subscribed stallions.

Klik hier voor het programma en de aangemelde hensgten van de Hengsten Keuring

04-03-2015

IBOP test succes

March 4th of 2015, the IBOP had taken place at the Sunrise Stables in Assen. Exacly one month before our stallion show we could enjoy a preview with excellent results. Besides the fantastic ambience this evening, the horses who were perfoming great. 7 out of the 8 horses succeeded, as you can see in the extended results here.

16-02-2015

Black Javall Ster 37

Kort geleden bereikte het bericht ons dat de Sterhengst Black Javall welke afgelopen jaar een deklicentie verkreeg op de keuring in Denemarken is overleden.

The sad news of Black Javall’s his passing reached us. Our thoughts are with his owner Sacha Præstegaard.

30-01-2015
Keuren/Chippen/Schetsen van een veulen gratis binnen Nederland

Naar aanleiding van vele kreten uit het veld heeft het bestuur vergadert over het feit dat veel hengstenhouders moeilijkheden ondervinden bij het laten keuren van voldoende veulens.
Als stamboek willen wij graag het dekken met een Barock Pinto hengst, het registreren van het veulen en het laten keuren van het veulen stimuleren. Deze stimulans meent het bestuur te moeten zoeken in de merriehouder, door het hebben van een Barock Pinto veulen aantrekkelijk te maken. Concreet komt het stamboek de merriehouder tegemoet door binnen Nederland de veulens van een Barock Pinto hengst met een dekvergunning, gratis te keuren. Op deze manier hopen wij dat meer mensen de moeite nemen om met hun veulen naar de keuring te komen. Hier door krijgt het stamboek meer informatie over haar hengsten, en hengstenhouders zullen eerder de vereiste 20 gekeurde nakomelingen behalen.

Ander punt voor het tegemoet komen van de merriehouder, is het laten chippen en schetsen van veulens op de keuring, voor rekening van het stamboek. Het stamboek zal zorgen voor de aanwezigheid van een bevoegd chipper/paspoortconsulent/dierenarts.Ook dit geld alleen voor nakomelingen van hengsten met een dekvergunning bij het Barock Pinto Studbook.

Deze twee maatregelen zijn in de ogen van het bestuur tevens een stimulans voor fokkers om de merrie te laten dekken door een Barock Pinto aangekeurde hengst. Mede hierom en om het gemis aan inkomsten van de veulen keuring te compenseren zal het inschrijfgeld na het verkrijgen van een dekvergunning worden verhoogd. Een hengst inschrijven in het sterregister zal voortaan €250,- kosten en een hengst inschrijven in het stamboekregister kost €500,-. De eerder bijgeleverde dekovereenkomsten zullen echter nu ook los besteld moeten worden door de hengstenhouder. Het inschrijfgeld voor de Hengsten Keuring zelf blijft onveranderd.

Inspecting/Microchippin/Sketching of foals for free in the Netherlands

After receiving many questions from stud-owners, regarding the issue of troubles with the inspecting of an adequate number of foals, the board has conducted a meeting on the topic.

As a studbook, we would like to stimulate the breeding with a Barock Pinto stud, registering the foals and the inspecting of the foals. The board is of the opinion that we must find this stimulant in the owner of the mares, by making the owning of a Barock Pinto foal more attractive. This will be orchestrated by offering the owner of the mares the opportunity to have their foals, of an approved Barock Pinto stud with a breeding license, inspected for free, within the Netherlands. This way we hope to inspire more people to bring their foals to the inspection. It will give the studbook more information on her studs and more stud-owners will reach the demanded 20 inspected offspring at an earlier time.

A second way to approach the mare-owner, is the chipping and sketching of the foals at the inspection, will be done at the cost of the studbook. The studbook will provide a licensed chipper/passport-consultant/veterinarian. This is also only applicable to the offspring of studs with a breeding license at the Barock Pinto Studbook.

The board sees these two measures as a stimulant for breeders, to have their mares bred by an approved Barock Pinto stud. Because of this and to compensate the absence of the income from the foal-inspection, the entry-fee will be raised after the obtaining of a breeding license. Enrolling a stud into the star-register will now be €250,- and enrolling a stallion into the studbookregister will now be €500,-.

However, the breeding-agreements, that were previously included, must now be ordered separately by the stud-owner.

The entry-fee for the Stud-inspection itself remains unchanged.
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Meer recente berichten