Twee nieuwe BPS hengsten USA

Afgelopen week was de eerste keuring in Hemet (Californië, USA). Aanwezigen juryleden waren dhr. G. Stelwagen en R. van Teijen namens het stamboek.

Tariefswijziging dekhengsten

Bij het opstarten van een stamboek worden er regels en doelen opgesteld. In de loop van de jaren moeten deze steeds worden geevalueerd en af en toe ook worden bijgesteld.