Uitgesteld: ALV en keuringen

Het bestuur ziet zich genoodzaakt om in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 3 van de vigerende statuten van onze vereniging te besluiten om de algemene ledenvergadering tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen.
Dit op last van de centrale overheid die heeft bepaald dat in verband met de uitbraak van het coronavirus bijeenkomsten van groepen mensen zijn verboden.
Wanneer de regelgeving het weer toestaat om een algemene ledenvergadering uit te schrijven zullen wij u daar tijdig van in kennis stellen.

De Barock Pinto Studbook keuringen in het Buitenland gaan voorlopig niet door, de betrokken afdelingen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.

Keuring & ibop bij Stal van ’t Vijzeltje op 04 juli 2020 kan helaas hierdoor ook niet doorgaan.

Over onze Barock Pinto centrale veulen- en merriekeuring in de Sunrise Stables op 08-08-2020 volgt z.s.m. nadere informatie.

Vertrouwde u hierdoor naar behoren te hebben geïnformeerd.

Bestuur Barock Pinto Studbook

Meer recente berichten