Reminder: Wijzigingen fokreglement per 01-01-2020

Reminder, onderstaand bericht is eerder gepubliceerd begin december 2019. 

Afgelopen jaar zijn er tijdens de algemene ledenvergadering een aantal aanpassingen goedgekeurd die vanuit de foktechnische commissie zijn aangedragen. Hieronder de actuele regelgeving aangaande enkele zaken die per 1 januari 2020 gelden:

 • Paarden mogen op de keuring verschijnen voor opname als zij in het betreffende kalenderjaar 3 jaar zijn op 1 januari van het betreffende jaar. Dit geldt ook voor de dochterverenigingen in het buitenland.
 • De stokmaat zal verhoogd worden van 1.53 m. naar 1.56 m. bij stamboekopname;
  1.58 m. bij ster verklaring en 1.60 m. voor paarden die Elite zijn, ster hengsten met dekvergunning en goed gekeurde dekhengsten.
 • Preferentschap hengsten. De betere fokdieren zouden eerder een kans moeten krijgen om preferent te worden. Als het dier bovengemiddeld fokt dan moet deze hierop sneller gewaardeerd kunnen worden. Het op te leveren aantal punten zal er als volgt uit gaan zien:
  • een eerste premie merrie, ster hengst en een voldoende behaalde ibop-proef: 5 punten;
  • sportpredicaat en Elite merrie: 10 punten.
  • een goedgekeurde hengst blijft 25 punten.
 • Vanaf 2020 worden hengsten met het waterhoofdgen niet meer goedgekeurd bij het Barock Pinto Studbook.
Meer recente berichten